Echipa ATIC

Consiliul  Director  ATIC

Presedinte: Prof. Dr. Vasile Mihai Baltac
Vice-Ppresedinte: Bogdan Baltac
Vice-Presedinte: Irinuca Vaduva
Reprezentanţii membrilor colectivi – împuterniciţii firmelor membre ATIC
Reprezentantul membrilor individuali – Horia Gligor